Zadania SPINLAB/IFPAN PDF Print E-mail
4. Przystosowanie pomieszczeń Laboratorium wytwarzania warstw metalicznych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE).
5. Zakup aparatury do osadzania warstw metodą MBE oraz mikroskopu SPM.
6. Uruchomienie i testowanie systemu MBE i mikroskopu SPM w warunkach laboratoryjnych.
7. Zakup chlodziarki na hel-3 do ukladu pomiarowego przejść fazowych w temperaturach sub-kelvinowych (do 50 mK).
8. Doposażenie systemu Nano Workstation ZEISS Neon 40 o rentgenowski spektrometr energii EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) oraz zakup systemu katodoluminescencji.
 
Banner
Banner
Banner